Vertebrar o sector pesqueiro é organizar a sociedade para o desafío común de benestar colectivo

  • Vertebrar O Sector Pesqueiro é Organizar A Sociedade Para O Desafío Común De Benestar Colectivo 1/2
  • Vertebrar O Sector Pesqueiro é Organizar A Sociedade Para O Desafío Común De Benestar Colectivo 2/2
27
Jun
2018

É necesaría una maior vertebración do sector pesqueiro para superar as dificultades que atraviesa. Facilitaremos co noso traballo no Congreso unha transición xusta e un traballo político acorde aos problemas. Agradecido por ter a oportunidade hoxe de participar nestes debates con actores do sector da pesca e as súas distintas artes.


En Ribeira na Xornada de Política Pesqueira: "Retos e Ameazas para o Futuro da Pesca"  organizada pola Agrupación Provincial da Coruña do PSdeG.


Un sector priotitario para Galicia.